Pałac Eickstedtów

Autor: admin2 - 2011-01-08 10:44:25 Zmodyfikowany: 2012-03-13 15:19:36

Pałac Eickstedtów

     Neoklasycystyczny pałac rodziny von Eickstedt wybudowany został przed 1865 r. Murowany, z cegły, pierwotnie potynkowany, z boniowaniem wykonanym w przyziemiu. Wzniesiony na planie prostokąta z centralnie umieszczonymi ryzalitami w dłuższych elewacjach. Trójkondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, nakryty płaskim dachem, po którym nie ma już śladu. Fasada (elewacja wsch.) 19-osiowa, z pięcioosiowym ryzalitem na osi, zamknięta w narożach czworobocznymi wieżami, wciągniętymi w obręb korpusu. Elewacja ogrodowa (zach.) powtarza układ fasady, od której odróżniają ją jedynie cylindryczne wieżyczki na narożach.

     Wnętrza są kompletnie zdewastowane, przetrwały tylko sklepienia piwnic i część kolebkowych i kolebkowo-krzyżowych sklepień parteru. Pałac w Sławikowie został  uszkodzony  podczas  działań wojennych  w  1945 r., do dziś w jego ścianach można zauważyć liczne ślady po pociskach. Do obecnej ruiny doprowadziło go jednak zarządzające nim w okresie powojennym gospodarstwo rolne. Zmiany zaszłe po 1989 r. również nie służą temu obiektowi. Pod koniec lat 90-tych ubiegłego wieku nieznani sprawcy rozszabrowali piękne kolumny podtrzymujące portyk przed ryzalitem w elewacji wsch.

    Pałac w Sławikowie jest największą tego typu budowlą poza Rudami. Oparty jest na wzorach zawierających motywy greckie i włoskie.

 

Mauzoleum

     Pochodzący z XIX wieku grobowiec rodziny von Eickstedt. Znajduje się w parku przypałacowym.

 

Spichlerz

     Spichlerz folwarczny dwukondygnacyjny, prostokątny, z dachem naczółkowym, zbudowany z cegły na przełomie wieku XVIII i XIX.

 

Oranżeria

     Pozostałości po pochodzącym z XIX wieku budynku ogrodowym, należącym do rodziny von Eickstedt i mieszczącym się w parku przypałacowym.