Ogłoszenia

P o r z ą d e k  M s z y  Ś w.  i  n a b o ż e ń s t w

od 22 stycznia do 29 stycznia 2023 r.

Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Jerzego w Sławikowie, ul. Parkowa 19 a

tel. 32 410 67 78;  www.slawikow.pl;  e-mail: slawikow.parafia@gmail.com

 

NIEDZIELA                  22. 01. 2023     III Niedziela Zwykła

730:  SŁ: Za ++ Gertrudę i Annę Lepiorz, ++ rodziców i braci, ++ z rodzin Lepiorz, Stanienda, Reichel i Sekuła.

900:  MO: Za ++ Jana i Herberta Wąsik, + Teresę Kostka, ++ z rodzin Wąsik, Klein, Kostka i dusze w czyśćcu cierpiące.

1030:  SŁ: Za zmarłych Parafian w 2022 roku: Maria Wochnik, Katarzyna Makulik, Klara Chrubasik, Józef Lepiorz, Zofia Pilich, Arnold Waskin, Stanisława Konopka, Barbara Habrom, Franciszka Cieliński, Norbert Żydziak, Magdalena Gajdera, Franciszek Daniel, Maria Kaleta, Maria Wiencierz, Józef Skupch, Łucja Dworok, Krystyna Gajdera, Hildegarda Reichel, Renata Rakoczy, Werner Pytlik, Stanisława Cynar, Wincenty Siwoń, Barbara Majnusz, Adelheid Swolana, Antoni Cichoń, Joachim Sosna, Monika Wardenga, Zygmunt Mucha, Zofia Kampa, Jan Kadzimierz.


PONIEDZIAŁEK          23. 01. 2023     Dzień powszedni

700:  SŁ: Za + Ernesta Mydla – zmarłego w Niemczech.


WTOREK                        24. 01. 2023     Św. Franciszka Salezego

700:  SŁ: Za zmarłych z naszych rodzin – od ofiarodawców ze skarbonki.
 

ŚRODA                           25. 01. 2023     Nawrócenie św. Pawła, apostoła

Msza św. w parafii rodzinnej.


CZWARTEK                   26. 01. 2023     Św. biskupów Tymoteusza i Tytusa

1700:  MO: Msza św. szkolna: Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej.

1800:  SŁ: Za + Józefa Lepiorz w 1 rocznicę śmierci.
 

PIĄTEK                          27. 01. 2023     Dzień powszedni

1800:  SŁ: Za + Zofię Pilich w 1 rocznicę śmierci.


SOBOTA                         28. 01. 2023     Św. Tomasza z Akwinu, kapłana

1300:  SŁ: Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Klaudii Kałuża z okazji 50 rocznicy urodzin.
 

NIEDZIELA                  29. 01. 2023     IV Niedziela Zwykła

730:  SŁ: Za + Adelheid Swolana – od Róży Różańcowej i Błażejowic.

900:  MO: Za + matkę Martę Bąbała, jej ++ dzieci, ++ rodziców Agatę i Juliusa Hallas, ++ teściów Helenę i Jana Bąbała.

1030:  SŁ: Za + męża i ojca Arnolda Waskin w 1 rocznicę śmierci.


PONIEDZIAŁEK          30. 01. 2023     Dzień powszedni

700:  SŁ: Za + ojca Wincentego Siwoń, + ojca Józefa Krettek i dusze opuszczone.
 

WTOREK                        31. 01. 2023     Św. Jana Bosko, kapłana

700:  SŁ: …………………………………………………………………………..


ŚRODA                           01. 02. 2023     Dzień powszedni

700:  SŁ: Za + żonę Marię Wochnik.


CZWARTEK                   02. 02. 2023     Ofiarowanie NMP;  MB Gromnicznej

1600:  MO:Msza św. szkolna: Przez wstawiennictwo Matki Boskiej Gromnicznej w intencji członków Róży Różańcowej i ich rodzin.

1700:  SŁ: Godzina Święta.

1800:  SŁ: Przez wstawiennictwo Matki Boskiej Gromnicznej w intencji członków Róż Różańcowych i ich rodzin.


PIĄTEK                          03. 02. 2023     Pierwszy piątek; św. Błażeja

700:  SŁ: Za żyjących i zmarłych czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa – ofiarują parafianie ze Sławikowa.

1800:  SŁ: Msza św. szkolna: Za + Gerarda Bulenda w 30 dzień po śmierci.


SOBOTA                         04. 02. 2023     Pierwsza sobota

700:  SŁ: Za + matkę Marię Pawlik, dziadków Albertynę i Emanuela Zaremba, Antoniego i Agnieszkę Pawlik, ++ rodzeństwo i ++ z pokrewieństwa.


NIEDZIELA                  05. 02. 2023     V Niedziela Zwykła

730:  SŁ: Za + męża Józefa Werner, rodziców Elfrydę i Antoniego Gawlik, Teresę i Jana Werner, ++ dziadków i ++ z rodziny.

900:  MO: Za + żonę i matkę Edytę Kicler, ++ rodziców Marię i Pawła Kicler, teściów Adelajdę i Antoniego Blana, brata Gerarda, szwagierkę Marię Sigfanz i ++ z całego pokrewieństwa.

1030:  SŁ: Za ++ rodziców Tyrański, Kazimierz, ich ++ rodziców, brata Jerzego, 2 ++ szwagrów, Katarzynę Staś, ++ z całego pokrewieństwa i ++ kapłanów.
 

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E

  1. Przed ołtarzem w kościele parafialnym znajduje się 30 zniczy, symbolizujących parafian, którzy w ubiegłym roku odeszli do wieczności. W czasie Mszy św. o godz. 1030 te znicze zapłoną, zaś bezpośrednio po odprawionej Mszy św. niech najbliższa rodzina zmarłego zabierze zapalony znicz i zaniesie/zawiezie go na grób zmarłego. Ten znicz to symbol parafialnej pamięci o tych, którzy od nas odeszli.
  2. W środę, 25 stycznia, przypada liturgiczne święto Nawrócenia Świętego Pawła. Kończy ono Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
  3. W czwartek, 26 stycznia, w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest Dzień Islamu. To dzień wspólnej modlitwy i szukania tego, co łączy katolików i wyznawców Allaha.
  4. Zapraszam dzieci z Miejsca Odrzańskiego na Mszę św. szkolną w kościele filialnym w czwartek o godz. 1700, zaś dzieciom i młodzieży z województwa śląskiego życzę bezpiecznych i pięknych ferii zimowych.
  5. Kolekty: dziś kolekta przeznaczona jest na zapłacenie pierwszej raty ubezpieczenia naszych kościołów, w przyszłą niedzielę comiesięczna zbiórka ofiar na dalsze remonty.
  6. Bóg zapłać składam Parafialnej Orkiestrze Dętej z Zakrzowa za koncert kolęd, który się odbył w minioną niedzielę. Ofiary zebrane po koncercie przedstawiciele orkiestry przekazali rodzinie chorego Szymona na dalszą jego rehabilitację i leczenie. Bóg zapłać również za liczny udział.
  7. W tym tygodniu kancelaria parafialna jest czynna w czwartek i piątek bezpośrednio po wieczornych Mszach św. Msze św. można również zamawiać telefonicznie (32 410 67 78) lub wysyłając na mail: slawikow.parafia@gmail.com
  8. Życzę wszystkim dużo zdrowia i spokoju na najbliższe dni. Święta Rito, św. Franciszku i św. Hiacynto – módlcie się za nami!

 

W tym tygodniu patronują nam:

- wtorek, 24 stycznia – Święty Franciszek Salezy (1567-1622), biskup i doktor Kościoła, patron dziennikarzy;

- środa, 25 stycznia – Nawrócenie św. Pawła, apostoła;

- czwartek, 26 stycznia – Święci Biskupi Tymoteusz i Tytus (I w.), bliscy współpracownicy Świętego Pawła, apostoła;

- sobota, 28 stycznia – Święty Tomasz z Akwinu (1225-1274), prezbiter i doktor Kościoła, filozof i teolog chrześcijański.