Ogłoszenia

PORZĄDEK MSZY ŚW. I NABOŻEŃSTW 

OD 19 DO 26 SIERPNIA 2018

 

NIEDZIELA                     19. 08. 2018       XX  NIEDZIELA  ZWYKŁA

730:  Za zmarłych: rodziców Helenę i Alojzego Stania, Danutę i Rudolfa Mrowiec, dziadków, z pokrewieństwa Stania, Depta, Kostka i kapłanów.

900MO: Za zmarłych: Annę i Józefa Wolny, Teodora Zemełka, ich rodziców, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

1030:  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej w rodzinie.
 

PONIEDZIAŁEK             20. 08. 2018       Św. Bernarda, opata i doktora Kościoła

700:  Za zmarłych: męża Antoniego Kaletka, siostrę Ewę Pająk, rodziców Pająk, Kaletka i z pokrewieństwa.


WTOREK                           21. 08. 2018       Św. Piusa X, papieża

700:  Za zmarłych: Joachima Sługa i z rodziny Sługa.


ŚRODA                               22. 08. 2018       NMP, Królowej

700:  Za zmarłych: Krystiana Kus, Józefa i Annę Kusidło, syna Herberta, Marię Urbisz, z pokrewieństwa i dusze opuszczone.


CZWARTEK                      23. 08. 2018       Dzień powszedni

1100MO: Ślub rzymski: Krystyna Depta i Norbert Przybyła.

1900:  Za zmarłych: rodziców Jadwigę i Joachima Fitzon, Leona i Annę Krieger, z pokrewieństwa Fitzon, Krieger, Sochiera i Belichert.


PIĄTEK                              24. 08. 2018       Św. Bartłomieja, Apostoła

1800MO: Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za zdanie matury.
 

SOBOTA                            25. 08. 2018       Dzień powszedni

700:  Do Bożej Opatrzności i Matki Bożej Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę w rodzinie.

1100:  Do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Maximiliana Gajdera.
 

NIEDZIELA                     26. 08. 2018       Najśw. Maryi Panny Częstochowskiej

730:  Za zmarłych: ojca Wilibalda Reichel, rodziców Marię i Franciszka Sekuła, brata, dziadków Stanienda, Reichel, Gertrudę Lepiorz i dusze w czyśćcu cierpiące.

900MO: Za zmarłych: męża Henryka Jaskółka, córkę Lidię, rodziców Gertrudę, Jadwigę i Wiktora Jaskółka, Jana i Genowefę Kulik, siostrę, brata, 3 szwagrów i dusze w czyśćcu cierpiące.

1030:  Za zmarłych: Łucję i Huberta Kicka, rodzeństwo, z rodzin Kicka, Piecha, Ryborz i Apostel.


O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E

  1. Msza św. dla każdego chrześcijanina powinna być czasem szczególnym. W niej spotykamy się z samym Bogiem. Jezus jest obecny przede wszystkim w swoim Ciele i Krwi, którymi pragnie nas karmić, jest obecny pośród nas, bo gdzie dwaj albo trzej zebrani są w imię Jego, tam On jest pośród nich. Chrystus przychodzi do nas w znakach liturgicznych, przychodzi darząc nas łaską Ducha Świętego. On przychodzi do nas w kapłanie, który jest drugim Chrystusem ponieważ kapłan sprawuje sakramenty, które dał nam sam Pan Jezus. Chrystus jest obecny pośród nas, by nas napełniać sobą - swoją mocą, by nas uzdalniać do chrześcijańskiego życia. By nas przygotować na ostateczne ze sobą spotkanie. Chciejmy dziękować Mu za dar Jego obecności, za Jego łaskę, którą nas darzy.
  2. W przyszłą niedzielę uroczystość odpustowa w Łanach ku czci św. Bartłomieja.
  3. 23 sierpnia odbędzie się zbiórka elektrośmieci – więcej informacji na plakacie w gablotce na zewnątrz kościoła.
  4. „Bóg zapłać” członkom Róży Różańcowej z Błażejowic za niesienie figury Matki Bożej podczas Nabożeństwa Fatimskiego oraz wszystkim zgromadzonym za liczny udział.
  5. „Bóg zapłać” paniom z Parafialnego Zespołu Caritas za przygotowanie wiązanek z ziół i kwiatów na uroczystość Wniebowzięcia NMP.
  6. Sprzątanie kościoła parafialnego w sobotę o godz. 800 (kościoła filialnego w sobotę o godz. 900).