Ogłoszenia

P o r z ą d e k  M s z y  Ś w.  i  n a b o ż e ń s t w

od 17 lutego do 24 lutego 2019 r.

 

NIEDZIELA                17. 02. 2019    VI  NIEDZIELA  ZWYKŁA

745 MIEJSCE ODRZAŃSKIE: Za + ojca chrzestnego Józefa Piechulla w 30 dzień po śmierci oraz + matkę chrzestną Helenę Piechulla.

900 MIEJSCE ODRZAŃSKIE: Do Bożej Opatrzności i Matki Bożej Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę w rodzinie Sluga.

1015 MIEJSCE ODRZAŃSKIE: Za ++ rodziców Alojzego i Luizę Kadzimierz, + Wilhelma Kocur i ++ z całego pokrewieństwa.

 

PONIEDZIAŁEK        18. 02. 2019    Adoracja Najświętszego Sakramentu

800 MIEJSCE ODRZAŃSKIE:  Za ++ Antoniego i Gertrudę Wochnik, Benedyktę i Jerzego Jaskółka, ++ Alfreda i Bertę Sobota, ++ Gerarda i Rudolfa Widera, + Wernera Wochnik, ++ z całego pokrewieństwa i dusze opuszczone.

830 – 1800: Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.

1800 MIEJSCE ODRZAŃSKIE:  Za + Teresę Depta, ++ Jadwigę i Alfreda Wycisk, ++ dzieci, ++ Józefa i Marię Depta, ich ++dzieci ++ z pokrewieństwa.

 

WTOREK                     19. 02. 2019    Dzień powszedni

800 MIEJSCE ODRZAŃSKIE:  Za ++ rodziców Annę i Joachima Gawlik, + męża Norberta, + siostrę Irenę, ++ teściów, + szwagra Gerarda, wszystkich ++ z rodzin Filip, Gawlik, Habrom, Stanek i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

ŚRODA                         20. 02. 2019    Dzień powszedni

800:  Do Bożej Opatrzności i Dzieciątka Jezus o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski dla rodziny Józefa i Grażyny Kot oraz dary Ducha Świętego dla wnuków.
 

CZWARTEK                21. 02. 2019    Dzień powszedni

1800 MIEJSCE ODRZAŃSKIE: Za ++ rodziców Małgorzatę i Huberta Sobocik, ++ dziadków i dusze opuszczone.

 

PIĄTEK                        22. 02. 2019    Katedry św. Piotra, Apostoła

1800 MIEJSCE ODRZAŃSKIE: Za + Rudolfa Buczek, ++ rodziców Annę i Teofila Buczek, ++ Martę i Wilhelma Bulenda + brata Alfreda, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.


SOBOTA                      23. 02. 2019    Św. Polikarpa, biskupa i męczennika

800:  Za ++ Józefa i Anielę Grochol, + syna Józefa, ++ Piusa i Paulinę Zaremba, ++ z pokrewieństwa Grochol, Zaremba i + Gintra Schmidt.
 

NIEDZIELA                24. 02. 2019    VII  NIEDZIELA  ZWYKŁA

745 MIEJSCE ODRZAŃSKIE: Do Bożej Opatrzności i Dzieciątka Jezus o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski dla Małgorzaty i Rolanda Jakubczyk z okazji 20 rocznicy ślubu.

900 MIEJSCE ODRZAŃSKIE: Za ++ Annę i Sigfrida Obrusnik.

1015 MIEJSCE ODRZAŃSKIE: Za ++ rodziców Matyldę i Józefa Zaremba, ich ++ rodziców, ++ rodzeństwo, + Gintra Schmidt i ++ z pokrewieństwa.

 

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E

  1. Słowa dzisiejszej Ewangelii nie są wyłącznie przypomnieniem obowiązku troski o głodnych, ubogich i cierpiących. Chrystus oczekuje od nas serc i umysłów zdolnych dostrzegać prawdziwe źródła ludzkiej biedy. Początkiem takiej postawy jest właściwy dystans do wszystkiego, co sami posiadamy.
  2. Jutro całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu przypadająca na nasz kościół filialny. Serdecznie zapraszam wszystkich parafian, w szczególności z Miejsca Odrzańskiego do adoracji, tak, żeby Pan Jezus nie został w kościele sam. Znajdźmy jutro czas, aby uklęknąć przed Najświętszym Sakramentem i uczcić Jego majestat, przedstawić mu nasze smutki, radości, prośby i podziękowania. Rozpoczęcie adoracji o godz. 830, a zakończenie wieczorną Mszą św. o godz. 1800.
  3. W piątek z okazji Święta Katedry Świętego Piotra Apostoła, podczas Mszy Świętej o godz. 1800 będziemy modlili się o ducha apostolskiej gorliwości, zdrowie i potrzebne łaski dla papieża.
  4. Ze względu na trwające ferie zimowe w województwie śląskim Mszy św. szkolnej w tym tygodniu nie będzie.
  5. W minioną sobotę odbyło się spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. O postępie prac remontowych w kościele parafialnym można pytać członków PRD.
  6. Z tyłu kościoła jest wyłożona deklaracja dla kandydatek do Maryjnej Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa Bożego. Wypełnione deklaracje można składać w zakrystii.
  7. Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie nieczynna.
  8. Sprzątanie kościoła filialnego w sobotę o godz. 900.