Ogłoszenia

P o r z ą d e k  M s z y  Ś w.  i  n a b o ż e ń s t w

od 17 stycznia do 24 stycznia 2021 r.

Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Jerzego w Sławikowie, ul. Parkowa 19 a

tel. 32 410 67 78;  www.slawikow.pl;  e-mail: slawikow.parafia@gmail.com

 

NIEDZIELA                       17. 01. 2021        II Niedziela Zwykła

800:  Za + syna Jana Gertler, ++ rodziców, + teściów, 2 ++ siostry, 2 ++ braci, + zięcia Krystiana Kaleta i ++ z pokrewieństwa obu stron.

900:  Za żyjących i zmarłych Parafian  (Msza św. recytowano-śpiewana).

1000:  Za + matkę Różę Kicka w 2 rocznicę śmierci, ojca Alfreda, braci Jana i Huberta, dziadków z obu stron, teścia Maksymiliana Kanzy i ++ z całego pokrewieństwa.

1100:  Za + Rafała Kostka w 30 dzień po śmierci.


PONIEDZIAŁEK               18. 01. 2021        Dzień powszedni

700:  Za zmarłych z naszych rodzin – od ofiarodawców ze skarbonki.
 

WTOREK                             19. 01. 2021        Św. Józefa Sebastiana Pelczara, Biskupa

700:  Za zmarłych z naszych rodzin – od ofiarodawców ze skarbonki.


ŚRODA                                 20. 01. 2021        Dzień powszedni

700:  Za zmarłych z naszych rodzin – od ofiarodawców ze skarbonki.
 

CZWARTEK                        21. 01. 2021        Dzień Babci i Dziadka

1800:  W intencji babć i dziadków (żyjących i zmarłych).


PIĄTEK                                22. 01. 2021        Dzień powszedni

1715:  Za + Jana Wąsik w 10 rocznicę śmierci i jego + ojca Herberta Wąsik.

1800:  Za ++ rodziców Annę i Leona Krieger, ++ Jadwigę i Joachima Fitzon ++ z rodzin Krieger, Fitzon, Bleichert i Sochiera.
 

SOBOTA                              23. 01. 2021        Dzień powszedni

1300:  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej z okazji 30 rocznicy urodzin Rafała Bochenek.

- chrzest dziecka: Hanna Bochenek.


NIEDZIELA                       24. 01. 2021        III Niedziela Zwykła

800:  Za żyjących i zmarłych Parafian  (Msza św. recytowano-śpiewana).

900:  Za + matkę Martę Bąbała, jej ++ synów Ryszarda i Henryka i + Józefa Bąbała.

1000:  Za ++ rodziców Tyrański, Kazimierz, ++ rodzeństwo, ++ dziadków z obu stron, + Katarzynę Staś, 2 ++ szwagrów, ++ rodzeństwo Zaremba, ++ kapłanów i dusze opuszczone.

1100:  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej w rodzinach.
 

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E

  1. W poniedziałek rozpoczął się okres zwykły w liturgii Kościoła. Chrystus wzywa nas, abyśmy przez realizację powołania, wypełnianie codziennych obowiązków dawali o Nim świadectwo, żeby inni także mogli Go odnaleźć. Przeżywamy dziś Dzień Judaizmu, dlatego modlimy się szczególnie za jego wyznawców. Jan Paweł powiedział do Żydów w rzymskiej synagodze: „Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i w pewien sposób, można by powiedzieć, naszymi starszymi braćmi”. Pamiętajmy, że w narodzie żydowskim narodził się nasz Mesjasz Pan.
  2. Jutro rozpocznie się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”. Pan Jezus dał nam przykład modlitwy, abyśmy byli jedno. Niech ten czas będzie dla nas okazją do modlitwy i refleksji nad tym, czy wykorzystujemywszystkie dary i umiejętności, żebyśmy byli znakiem jedności w dzisiejszym świecie.
  3. W czwartek, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a w piątek, 22 stycznia – Dzień Dziadka. Pamiętajmy i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych Dziadków, tych żyjących i tych, którzy już odeszli do Pana. Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia św. i serdeczna pamięć. Zapraszam więc na Mszę św. w czwartek o godz. 1800.
  4. Kolekty:

- w przyszłą niedzielę przed kościołem zbiórka do puszek na ofiary trzęsienia ziemi w Chorwacji.

5. Przypominam, że w naszym kościele parafialnym mogą uczestniczyć 44 osoby (czyli 1 osoba na 15 m2). Bardzo proszę, aby w kościele mieć zasłonięte usta i nos, dezynfekować ręce przy wejściu, wykorzystywać wszystkie miejsca w kościele, a nie siadać i być stłoczonymi w ostatnich ławkach, zaś osoby przyjmujące Komunię św. do ust, by przystępowały do Komunii św. na końcu.

6. Kancelaria parafialna czynna: w środę po rannej Mszy św. do godz. 900 oraz w czwartek i piątek bezpośrednio po wieczornej Mszy św.

7. Sprzątanie kościoła parafialnego w sobotę o godz. 800.

8. Życzę wszystkim dużo zdrowia i spokoju na najbliższe dni. Święta Rito – módl się za nami!

 

W tym tygodniu patronują nam:

– we wtorek 19 stycznia – św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup, założyciel Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, wzór gorliwości apostolskiej i modlitwy;

– w środę 21 stycznia – św. Agnieszka (†ok. 305), dziewica i męczennica, poniosła śmierć męczeńską podczas prześladowań chrześcijan za czasów cesarza Dioklecjana.