Ogłoszenia

P o r z ą d e k  M s z y  Ś w.  i  n a b o ż e ń s t w

od 21 lipca do 4 sierpnia 2024 r.

Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Jerzego w Sławikowie, ul. Parkowa 19 a

tel. 32 410 67 78;  www.slawikow.pl;  e-mail: slawikow.parafia@gmail.com

 

NIEDZIELA                  21. 07. 2024     XVI  NIEDZIELA  ZWYKŁA

730:  SŁ: Za ++ rodziców Hildegardę i Wilibalda Reichel, ++ Marię i Franciszka Sekuła, + brata Jerzego, ++ Evę i Josefa Kordulla, ++ dziadków Reichel, Sekuła, Stanienda, Kowaczek i ++ z rodziny Lepiorz.

900:  MO: Za wstawiennictwem św. Krzysztofa w intencji kierowców i wszystkich podróżujących z prośbą o szczęśliwe i bezpieczne podróże.

1030:  SŁ: Za wstawiennictwem św. Krzysztofa w intencji kierowców i wszystkich podróżujących z prośbą o szczęśliwe i bezpieczne podróże.
 

PONIEDZIAŁEK          22. 07. 2024     Św. Marii Magdaleny

700:  SŁ: Za zmarłych z naszych rodzin – od ofiarodawców ze skarbonki.


WTOREK                        23. 07. 2024     Św. Brygidy, zakonnicy

700:  SŁ: Za + Joachima Wojtoszek – od rodziny Czogalla – zamiast wieńca.


ŚRODA                           24. 07. 2024     Św. Kingi, dziewicy

700:  SŁ: Za + Helenę Rzytki, ++ Krystynę i Emanuela Krybus, + Pawła Chroboczek, ++ Gertrudę i Wilhelma Rzytki, + syna Leonarda i dusze opuszczone.
 

CZWARTEK                   25. 07. 2024     Św. Jakuba, Apostoła

1900:  SŁ: Za ++ rodziców Renatę i Ryszarda Rakoczy, ++ dziadków Annę i Henryka Górecki, ++ Julię i Jerzego Rakoczy, ++ pradziadków Martę i Bernarda Górecki i dusze opuszczone.


PIĄTEK                          26. 07. 2024     Św. Anny, Matki Najśw. Maryi Panny

1800:  MO: Przez wstawiennictwo św. Anny w intencji wszystkich babć i dziadków, wdów i wdowców, matek i ojców.

1900:  SŁ: Przez wstawiennictwo św. Anny w intencji wszystkich babć i dziadków, wdów i wdowców, matek i ojców.


SOBOTA                         27. 07. 2024     Św. Joachima, Ojca Najśw. Maryi Panny

700:  SŁ: Za + żonę i matkę Marię Wochnik i ++ z całego pokrewieństwa.
 

NIEDZIELA                  28. 07. 2024     XVII Niedziela Zwykła

730:  SŁ: Za ++ rodziców Józefa i Annę Kusidło, + Marię Urbisz, 2 braci Herberta i Krystiana, ++ dziadków Kusidło, Krybus i wszystkich ++ z pokrewieństwa.

900:  MO: Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Erharda Kias z okazji 80 rocznicy urodzin i Adama Kias z okazji 50 rocznicy urodzin.

1030:  SŁ: Za ++ Małgorzatę i Helmuta Kałuża, ++ Urszulę i Ewalda Gottfried i ++ z całego pokrewieństwa.
 

PONIEDZIAŁEK          29. 07. 2024     Św. Marty, Marii i Łazarza

700:  SŁ: Brak intencji: ………………………………………………………………


WTOREK                        30. 07. 2024     Dzień powszedni

700:  SŁ: Za + syna Gerarda Blana w 5 rocznicę śmierci, + jego ojca Pawła, ++ rodziców Ksol, Blana i ++ z pokrewieństwa.
 

ŚRODA                           31. 07. 2024     Św. Ignacego z Loyoli, prezbitera

700:  SŁ: Za ++ rodziców Józefa i Monikę Wardenga, + szwagra Konrada, + siostrę Marię Lubina, wszystkich ++ z rodzin Wardenga, Bartosek i Marek.


CZWARTEK                   01. 08. 2024     Pierwszy czwartek

1800:  SŁ: Godzina Święta.

1900:  SŁ: Brak intencji ……………………………………………………………….………………………………………………………...
 

PIĄTEK                          02. 08. 2024     Pierwszy piątek

700:  SŁ: Za żyjących i zmarłych czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa – ofiarują parafianie z Lasak.


SOBOTA                         03. 08. 2024     Pierwsza sobota

1200:  MO: Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Krzysztofa Piechulla z okazji 50 rocznicy urodzin.

1300:  SŁ: Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej i św. Rity dla Ewy i Józefa Tyrański z okazji 55 rocznicy ślubu.
 

NIEDZIELA                  04. 08. 2024     XVIII Niedziela Zwykła

730:  SŁ: Za + syna Adriana Kałuża, rodziców Józefę i Gotfrida, Marię i Alojzego Mrachacz, szwagra Norberta, Gertrudę Mrachacz, dziadków i d.w cz.c.

900:  MO: Za + Teodora Zemełka, Annę i Józefa Wolny, ich rodziców, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

1030:  SŁ: Za + żonę i matkę Marię Kadzimierz, ++ rodziców Luizę i Alojzego Kadzimierz, + brata Jana i dusze opuszczone.
 

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E

  1. Dziś modlimy się przez wstawiennictwo św. Krzysztofa w intencji kierowców i wszystkich podróżujących z prośbą o szczęśliwe i bezpieczne podróże.
  2. W imieniu misjonarzy naszej opolskiej diecezji składam serdeczne podziękowanie za złożone ofiary w ramach ogólnopolskiej akcji „1 grosz za 1 kilometr” przeznaczone na zakup misyjnych środków transportu.
  3. Dziś w parafii w Długomiłowicach odpust ku czci św. Marii Magdaleny.
  4. W piątek, 26 lipca i w sobotę, 27 lipca w liturgii będziemy wspominali Świętych Rodziców Najświętszej Maryi Panny: Joachima i Annę. Będziemy modlić się za naszych dziadków i babcie, aby doświadczali bliskości Boga oraz szacunku i miłości ze strony najbliższych. Zapraszam w piątek na Mszę św. o godz. 1900 w Sławikowie i o godz. 1800 w Miejscu Odrz.
  5. W przyszłą niedzielę na Górze św. Anny doroczny odpust ku czci św. Anny. Sumie odpustowej o godz. 1100 przewodniczyć będzie i słowo Boże wygłosi biskup Waldemar Musioł. Więcej informacji na plakacie w gablotce.
  6. W tym roku dożynki w kościele parafialnym odbędą się 1 września (organizatorem jest sołectwo Lasaki), zaś dożynki w kościele filialnym 8 września.
  7. Przypominam, że nadzwyczajni szafarze Komunii świętej odwiedzają chorych w każdą niedzielę przynosząc im Komunię św. Każdy chory, który pragnie w niedzielę przyjąć Komunię św. proszony jest o bezpośredni kontakt z nadzwyczajnymi szafarzami Komunii św.: Mateusz Ploch (Lasaki): tel. 782 674 417, Ernest Rzodeczko (Lasaki): tel. 880 882 090, Paweł Maleika (Sławików): tel. 888 362 737, Piotr Kurfeld (Błażejowice): tel. 510 587 458.
  8. Kancelaria parafialna w okresie wakacyjnym (lipcu i sierpniu) jest czynna bezpośrednio po każdej Mszy św. oprócz sobót i niedziel.
  9. W czasie letnich wędrówek często dostrzegamy tych, dla których jest to okres wytężonej pracy na przykład na roli czy na różnych budowach. Módlmy się, żeby w tym czasie Bóg szczególnie błogosławił im w pracy.
  10. Wszystkim dzieciom i nauczycielom życzę bezpiecznych i radosnych wakacji!