Ogłoszenia

P o r z ą d e k  M s z y  Ś w.  i  n a b o ż e ń s t w

od 21 lipca do 28 lipca 2019 r.

 

NIEDZIELA                     21. 07. 2019       XVI  NIEDZIELA  ZWYKŁA

730:  Za++ rodziców Helenę i Alojzego Stania, ++ Danutę i Rudolfa Mrowiec, ++ dziadków, ++ z rodzin Stania, Depta i Kostka.

900MO: Za wstawiennictwem św. Krzysztofa w intencji kierowców i wszystkich podróżujących z prośbą o szczęśliwe i bezpieczne podróże.

1030:  Za wstawiennictwem św. Krzysztofa w intencji kierowców i wszystkich podróżujących z prośbą o szczęśliwe i bezpieczne podróże.
 

PONIEDZIAŁEK             22. 07. 2019       Św. Marii Magdaleny

800:  Za ++ Bonifacego i Elżbietę Grochol, 2 ++ córki.


WTOREK                           23. 07. 2019       Św. Brygidy, zakonnicy

700:  Za ++ rodziców Różę i Jana Gawlik, ++ Alojzego i Wilhelma Krybus, ++ braci, ++ z pokrewieństwa Gawlik, Krybus, Kusidło, Niedziela i dusze opuszczone.
 

ŚRODA                               24. 07. 2019       Św. Kingi, dziewicy

700:  Za ++ Emanuela i Krystynę Krybus, + Pawła Chroboczek, ++ Wilhelma i Gertrudę Rzytki, + syna Leonarda, ++ z rodzin Krybus, Rzytki, Chroboczek i dusze opuszczone.
 

CZWARTEK                      25. 07. 2019       Św. Jakuba, Apostoła;  św. Krzysztofa

1700MO: Msza św. koncelebrowana:

                 I. Za+ Jana Jaskółka w 2 rocznicę śmierci.

                II. Za + Helenę Zaremba w 30 dzień po śmierci.


PIĄTEK                              26. 07. 2019       Św. Anny, Matki NMP

1800MO: Przez wstawiennictwo św. Anny i Joachima w intencji babć i dziadków oraz wdów i wdowców.

1900:  Przez wstawiennictwo św. Anny i Joachima w intencji babć i dziadków oraz wdów i wdowców.


SOBOTA                            27. 07. 2019       Św. Joachima, Ojca NMP

700:  Za + męża i ojca Wilibalda Reichel, jego ++ rodziców, ++ Marię i Karola Stanienda, ++ Marię i Franciszka Sekuła, wszystkich ++ z rodzin Stanienda, Reichel, Buczek, Lepiorz i dusze w czyśćcu cierpiące.


NIEDZIELA                     28. 07. 2019       XVII  NIEDZIELA  ZWYKŁA

730:  Za + męża i ojca Franciszka Zaremba, ++ rodziców, ++ teściów, + matkę Beatę Nosol, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

900MO: Za + Teresę Depta, ++ Jadwigę i Alfreda Wycisk, ++ Józefa i Marię Depta i ++ z pokrewieństwa.

1030:  Za + męża Reinharda Makulik, ++ rodziców Makulik, Pieruszka, ++ dziadków, 3 ++ braci, 3 ++ bratowe, + szwagra, + Helenę Makulik, ++ kapłanów i dusze opuszczone.

 - chrzest dziecka: Krzysztof Ryszka.
 

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E

  1. Dziś modlimy się przez wstawiennictwo św. Krzysztofa w intencji kierowców i wszystkich podróżujących z prośbą o szczęśliwe i bezpieczne podróże.
  2. W imieniu misjonarzy naszej opolskiej diecezji składam serdeczne podziękowanie za złożone ofiary w ramach ogólnopolskiej akcji „1 grosz za 1 kilometr” przeznaczone na zakup misyjnych środków transportu.
  3. Zapraszam dziś o wszystkich parafian na Piknik Rodzinny z okazji św. Krzysztofa oraz na koncert solisty z Niemiec Markusa Mörl. Podczas pikniku będzie można posmakować swojskiego ciasta, wypić pyszną kawę i zjeść smaczną kiełbasę z grilla. Będzie również bufet z różnymi napojami. Wiele atrakcji czeka na dzieci i dorosłych. Rozpoczynamy o godz. 1400 – serdecznie zapraszam. Dochód z Pikniku będzie przeznaczony na pokrycie kosztów remontowych wnętrza kościoła w Sławikowie oraz ołtarza głównego w Miejscu Odrzańskim.
  4. W czwartek o godz. 1800 na plebanii w Sławikowie spotkanie osób zaangażowanych w organizację pikniku. Chcemy omówić piknik, rozliczyć go i podsumować.
  5. W piątek, 26 lipca, przypada Uroczystość św. Anny, Matki NMP a zarazem głównej patronki naszej opolskiej diecezji. Zapraszam na Mszę św. o godz. 1900 (godz. 1800 w Miejscu Odrzańskim) w intencji babć i dziadków oraz wdów i wdowców.
  6. W sobotę i przyszłą niedzielę na Górze św. Anny odpust ku czci św. Anny, głównej patronki diecezji opolskiej. Suma odpustowa w niedzielę o godz. 1100.
  7. Przypominam, że nadzwyczajni szafarze Komunii świętej odwiedzają chorych w każdą niedzielę przynosząc im Komunię św. Każdy chory, który pragnie w niedzielę przyjąć Komunię św. proszę o kontakt bezpośrednio z nadzwyczajnymi szafarzami Komunii św.:

- Walter Maleika: tel. 782 117 961

- Damian Kałuża: tel. 886 596 354

- Mateusz Ploch: tel. 782 674 417

8. Podczas wakacji kancelaria parafialna jest czynna bezpośrednio po każdej Mszy św. w tygodniu (od poniedziałku do piątku).

9. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Panem Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Msza św., którą w naszej parafii sprawujemy o godz. 730, 900 i 1030. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo tłumacząc to wakacjami, oddaleniem kościoła.

10. Wakacyjne miesiące to także czas wytężonej pracy na polach. Wypraszajmy u Pana Boga dar sprzyjającej pogody na czas żniw oraz obfite plony. Zaś sami rolnicy niech pamiętają o świętowaniu niedzieli - Dnia Pańskiego. Niedziela to nie czas na pracę. Coraz częściej o tym zapominamy.