Pogrzeb

Autor: Proboszcz - 2011-01-07 15:26:16 Zmodyfikowany: 2020-09-28 19:38:02

Pogrzeb

O czym warto pamiętać gdy umarła bliska osoba:

Modlitwa. Wiara uczy nas, że w chwilach trudnych i doświadczeniach człowiek znajduje pomoc i łaskę od Boga. Warto zatem pamiętać o modlitwie za zmarłego i jego rodzinę:

 • modlitwy przy zmarłym w domu („Droga do Nieba” – modlitwy: str. 224-245, pieśni: nr 983-1009).
 • różaniec w domu lub w kościele wieczorem od dnia śmierci do dnia pogrzebu. Modlitwę może prowadzić ktoś z rodziny lub inna świecka osoba, która chętnie i umiejętnie będzie im przewodniczyć.
 • krewni osoby zmarłej w dni poprzedzające pogrzeb przystępują do spowiedzi.
 • w dniu pogrzebu przyjętą w stanie łaski uświęcającej Komunię św. można ofiarować za zmarłego.
 • zwyczajowo w 30 dzień po śmierci odprawiana jest za zmarłego Msza św., a o jej terminie informuje się krewnych, znajomych i sąsiadów. Podobnie jest też ze Mszą św. w rocznicę śmierci. Takie terminowe (roczne) Msze św. zamawia się w kancelarii parafialnej z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.

 

Formalności. Fakt śmieci i pogrzebu zostaje zapisany w księgach parafialnych i księdze cmentarnej. Parafia dokonuje tego wpisu na podstawie aktu zgonu wydanego przez USC i zaświadczenia lekarskiego:

 • dokument: „Karta zgonu” (dla celów pochowania zwłok) należy przedstawić duszpasterzowi w kancelarii parafialnej
 • z proboszczem ustala się termin pogrzebu (kościelną lub duszpasterza można poprosić o dzwon za zmarłego).
 • należy ustalić miejsce pochówku oraz rodzaj grobu (podwójny, pogłębiony, grobowiec).

 

Należy powiadomić organistkę: Weronikę Żymełka, tel. 324106348

 

Grabarzami na cmentarzu w Sławikowie są: Kazimierz Malec i Andrzej Wańczura z Lasak.

 

Do przeprowadzenia uroczystości pogrzebowej można zamówić firmę pogrzebową:

 

KITEL

Ligota Książęca, ul. Nad Potokiem 1

tel. domowy 32 410 65 51

tel. komórkowy 605 083 767

 

ŚWIENTEK Joachim, Łucja

Roszowicki Las, ul. Kochanowskiego 48

tel. domowy 77 487 19 61

 

Nagrobek. Za porządek na grobie i wokół niego odpowiedzialna jest rodzina zmarłego lub inna osoba wyznaczona.

 • najpóźniej po sześciu tygodniach od pogrzebu należy uprzątnąć suche wianki i kwiaty, a na mogile ustawić drewnianą ramkę.
 • pomnik na zwykłych grobach (ze względu na obsuwanie się ziemi) ustawia się zwykle rok po pogrzebie.
 • rodzina zmarłego odpowiednio wcześniej informuje duszpasterza o zamiarze postawienia pomnika i pobiera z kancelarii parafialnej zaświadczenie-pozwolenie na jego postawienie.
 • teren wokół grobu należy zostawić uprzątnięty.
 • prace budowlane wykonywane we własnym zakresie również należy zgłaszać duszpasterzowi.
 • po 20 latach grób może zostać zlikwidowany, chyba, że inna jest wola rodziny.