Powołani z parafii

Ks. Reinhold Buczek

  

Krótkie CV: 

 

- ur. 06.10.1936 roku w Lasakach;

- rodzice: Teofil i Anna zd. Stanienda;

- 1950 rok – Absolwent Szkoły Podstawowej w Grzegorzowicach;

- 1950-1952 – Niższe Seminarium OO Werbistów w Nysie;

- 1952-1954 – Szkoła Ogólnokształcąca w Raciborzu (matura);

- 1954-1955 – Nauczyciel w Szkole Podstawowej w Sławikowie;

- 1955-1960 – Seminarium Duchowne w Nysie i w Opolu (4 lata w Nysie, 1 rok w Opolu);

- 11.06.1960 – święcenia diakonatu w Opolu;

- 19.06.1960 – święcenia prezbiteratu w Opolu.

 

Stanowiska wikariuszowskie:

- 03.07.1960–09.06.1962 – Gliwice, św. Antoniego;

- 09.07.1962–09.07.1965 – Opole-Półwieś, św. Michała;

- 20.07.1965–24.10.1969 – Pyskowice, św. Mikołaja;

- 24.10.1969–25.10.1972 – Strzelce Opolskie, św. Wawrzyńca.  

 

Stanowiska proboszczowskie:

- 06.06.1972–01.10.1977 – Rachowice, św. Trójcy;

- 01.10.1977–17.08.2010 – Kotulin, św. Michała;

- od 2010 – na emeryturze w Strzelcach Opolskich, Parafia Podwyższenia Krzyża św. 

 

Tytuły honorowe:

- 23.12.1983–04.11.1988 – dziekan dekanatu Toszek;

- od 04.11.1988 – dziekan honorowy;

- od 2009 – radca duchowy. 

O. Józef Krettek SVD

O. Józef Krettek urodził się 23 lipca 1936 roku w Lasakach, w parafii Sławików, w powiecie Raciborskim z rodziców Jana i Jadwigi z domu Samson. Miał trójkę rodzeństwa: Marię, Teresę i Jana.

Zaraz po szkole podstawowej 28.08.1950 roku zgłosił się do niższego seminarium księży werbistów w Nysie. Kiedy Ludowe Państwo Polskie 3 lipca 1952 roku skonfiskowało Dom Misyjny św. Krzyża w Nysie, o. Józef zgłosił się do nowicjatu w Pieniężnie, który rozpoczął 8 września 1952 roku. Dwa lata później 8 września 1954 roku złożył pierwszą profesję.

Po pierwszym roku nowicjatu i dwóch latach wstępu do filozofii, które polegały głównie na uzupełnieniu wiedzy z zakresu liceum, studia filozoficzne odbył w Nysie (1955 - 1957), a studia teologiczne w Pieniężnie. 7 września 1961 roku złożył wieczystą profesję. Zaś 28 stycznia 1962 roku otrzymał święcenia kapłańskie również w Pieniężnie.

Zgodnie z ówczesnymi przepisami po ukończeniu studiów teologicznych odbył tzw. rok pastoralny w Bytomiu (1962-1963). Później został przeniesiony do Pieniężna i przez 9 miesięcy obsługiwał Piotrowiec i Białczyn, dojeżdżając tam z klasztoru w Pieniężnie. W 1964r. przeszedł do diecezji poznańskiej pełniąc przez 3 miesiące (01.04.1964-30.06.1964) obowiązki wikariusza w Kórniku. Na takie samo stanowisko skierowano go razem z o. Pawłem Książkiem do Sztumu, gdzie werbiści już wcześniej pełnili obowiązki wikariuszy w latach 1958-1959. Następnie wspólnie z o. Janem Bartoszkiem pracował przy kościele św. Antoniego w Braniewie (1965-1966), skąd został odwołany do pracy misyjnej na Nową Gwineę.

02.10.1967r. odleciał samolotem z Rzymu do Nowej Gwinei razem z o. Pawłem Książkiem i o. Janem Bartoszkiem i innymi misjonarzami, zatrzymując się w Australii. W Epping (dzielnica Sydney) uczęszczał na kurs języka angielskiego i brał sporadycznie udział w duszpasterstwie dla polonii australijskiej.

Po skończonym kursie języka angielskiego nowi misjonarze zostali przeznaczeni do trzech diecezji w Nowej Gwinei. O. Józef Krettek z dwoma innymi (o. Paweł Książek i o. Jan Bartoszek) otrzymał skierowanie do diecezji Mount Hagen (teren górzysty) i w tej diecezji na różnych miejscach (min. Pumakos, Pompobus, Sikiro) i na różnych stanowiskach przepracował 50 lat.

Z początkiem roku 2017 poczuł się źle i lekarze rozpoznali u niego nowotwór. Ponieważ szpitalnictwo w Papui Nowej Gwinei wciąż pozostawia wiele do życzenia, postanowiono leczyć go w Polsce. W połowie lutego powrócił do Polski i przeszedł operację w Szpitalu Wojskowym w Warszawie. Na rekonwalescencję przyjechał do Górnej Grupy 23 lutego 2017 roku, gdzie zmarł 6 marca 2017 roku.

Obrzędy pogrzebowe odbyły się w Nysie w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w dniu 11 marca 2017 roku. O. Józef spoczął na cmentarzu klasztornym ojców werbistów.

 

Źródło:

http://www.gornagrupa.werbisci.pl/neoprezbiterzy/1962_rok/1962_krettek_jozef.html

http://www.werbisci.pl/index.php/wiadomosci-gorne-menu/1384-zmarl-o-jozef-krettek-svd

Ks. Tomasz Maintok

Krótkie CV:

- ur. 17.03.1983 roku;

- rodzice: Michał i Elżbieta Maintok;

- 03.04.1983 – Chrzest w Sławikowie;

- 17.05.1992 – Pierwsza Komunia św. w Sławikowie;

- 1999r. – Bierzmowanie w Sławikowie;

- 1990-1998 – Szkoła Podstawowa w Łanach;

- 1998-2001 – Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu;

- 2005-2011 – Wyższe Seminarium Duchowne w Opolu; Praca magisterska pt.: „Oczekiwania chorych wobec kapelana szpitalnego na przykładzie badań przeprowadzonych w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu”;

- 11.06.2011 - święcenia prezbiteratu w Opolu.

 

Stanowiska wikariuszowskie:

- od 24.08.2011r. - Ligota Turawska, św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

- od 24.08.2016r. - Zdzieszowice, św. Antoniego

S. Hermelanda, Maria Rozalia Zaremba CSSE

Krótkie CV:

- ur. 30.07.1929r. w Błażejowicach;

- ojciec – Józef – cieśla, matka Anna z domu Langer;

- 15.01.1952 - wstąpienie do Zgromadzenia w Mikołowie;

- 21.05.1953 – obłóczyny w Mikołowie;

- 21.05.1955 – śluby czasowe złożone w Mikołowie;

- 21.05.1958 – śluby wieczyste  złożone w Mikołowie;

- 02.04.1858 – ukończony w Zgromadzeniu Kurs Pielęgniarski. 

- 02.12.2012 - dzień odejścia do Domu Ojca

 

Służba w Zgormadzeniu:

15.01.1952–27.10.1954 – w Mikołowie w Domu Macierzystym jako postulantka i nowicjuszka;

28.10.1954–30.09.1960 – w Katowicach w Kurii Diecezjalnej jako siostra domowa;

01.10.1960–31.08.1964 – w Mikołowie w Szpitalu Miejskim jako pielęgniarka;

01.09.1964–31.01.1967 – w Gliwicach jako pomoc domowa;

01.02.1967–31.01.1968 – w Kępnie w Zakładzie św. Józefa jako siostra parafialna przy kościele;

01.02.1968–21.01.1970 – w Katowicach w Domu Arcybiskupa jako siostra domowa;

21.01.1970–11.02.1976 – w Gliwicach w Domu Parafialnym jako przełożona i zakrystianka;

11.02.1976–11.08.1983 – w Gliwicach w Domu Parafialnym jako siostra domowa i zakrystianka;

11.08.1983–11.08.1989 – w Gliwicach w Domu Parafialnym jako przełożona i zakrystianka;

11.08.1989–30.06.2001 – w Gliwicach w Domu Parafialnym jako przełożona od 07.09.1993 – 09.09.1999;

30.06.2001–24.07.2001 – w Bielszowicach jako siostra domowa;

25.07.2001–01.04.2003 – w Świerklanach jako siostra domowa;

01.04.2003 – w Żorach jako emerytka. 

S. Iwona, Maria Teresa Zaremba SSpS

Krótkie CV:

- Urodzona: 22 sierpnia 1956 r. w Raciborzu;

- Chrzest: 11 września 1956 r. w Sławikowie;

- Bierzmowanie: 3 czerwca 1965 r. w Sławikowie;

- 10 października 1978 r. wstąpiła do Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego w Raciborzu;

- 29 czerwca 1979 r. rozpoczęła dwuletni nowicjat;

- 15 sierpnia 1981 r. złożyła pierwszą profesję zakonną;

- 2 sierpnia 1987 r. złożyła śluby wieczyste.

S. Iwona nadal pracuje w Annuntiacie w Raciborzu.

 

S. Iwona o swoim powołaniu:

"Bóg powołał mnie, abym była służebnicą Jego Miłości. Ożywiana wiarą, codziennie na nowo staram się odpowiedzieć na to wezwanie. Z radością i wdzięcznością cenię własne zakonno-misyjne powołanie i staram się wiernie przy nim trwać.

Maryja, Niepokalana jest moim wzorem w życiu misjonarskim. Ona dała światu Zbawiciela i całkowicie poświęciła się Jemu i Jego posłannictwu. Jak Ona staję do całkowitej dyspozycji Boga i ludzi. Swoją posługę staram się wykonywać  w radości i ufności."