Ochrzczeni

  1. Franciszek Józef Baron 28 kwietnia
  2. Szymon Piotr Morawin 22 czerwca
  3. Fabian Franciszek Chrubasik 21 lipca
  4. Dominika Marta Blana 28 lipca
  5. Bartosz Franciszek Krybus 18 sierpnia
  6. Kaja Paulina Rzodeczko 23 września