Ochrzczeni

  1. Lena Anna Sługa 2 lutego
  2. Marsel Dominik Kordula 13 kwietnia
  3. Maria Magdalena Bochenek 18 maja
  4. Krzysztof Piotr Ryszka 28 lipca