Ochrzczeni

  1. Emma Estera Maleika 25 marca
  2. Stefan Józef Heidrich 29 kwietnia
  3. Michalina Zuzanna Cynar 10 września