Małżeństwo

Autor: Mateusz Łyczek - 2010-11-20 16:19:47 Zmodyfikowany: 2018-08-12 21:00:55

Małżeństwo

Małżeństwo jest świętą rzeczywistością również w odniesieniu do celu ostatecznego. Od chwili ślubu dwoje ludzi wędruje wspólną drogą, poprzez wspólne zamieszkanie, dążenie do osiągnięcia godnego poziomu życia materialnego i kulturalnego, a poprzez to, do wzajemnego uświęcenia. Sakrament małżeństwa daje małżonkom zdolność i stałą gotowość do wszelkich poświęceń i ofiar.

Do istoty małżeństwa należy jedność, nierozerwalność i otwartość na płodność. Poligamia jest przeciwna jedności małżeństwa; rozwód rozłącza to, co Bóg złączył. Odrzucenie płodności pozbawia życie małżeńskie dziecka, które jest najcenniejszym darem małżeństwa.

Chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują pierwsze głoszenie wiary. Dlatego dom rodzinny słusznie jest nazywany "Kościołem domowym", wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej.

 

ZGŁOSZENIE ŚLUBU

Narzeczeni powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu i przedstawić następujące dokumenty:

  • metrykę chrztu nie starszą niż 6 miesięcy, w której odnotowany będzie sakrament bierzmowania,
  • dowód osobisty,
  • indeks nauki religii lub ewentualnie dyplom ukończenia nauki religii z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej,
  • jeśli nie planuje się osobnego ślubu cywilnego i ma to być tzw. „ślub konkordatowy”, to należy przedstawić wystawione przez Urząd Stanu Cywilnego „Zaświadczenie” o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.
  • sprawy przedślubne załatwia się w kancelarii parafialnej narzeczonej (lub narzeczonego).

 

SAKRAMENT POKUTY

W czasie bezpośredniego przygotowania do małżeństwa narzeczeni mają dwukrotnie, mniej więcej w odstępie jednego miesiąca, przystąpić do spowiedzi. Gdy spisują protokół przedślubny otrzymują odpowiednią kartkę, którą kapłan po spowiedzi podpisuje. Sakrament małżeństwa jest ważnym życiowym krokiem, stąd jedną z wspomnianych spowiedzi można potraktować jako spowiedź z całego życia.

Także gości weselnych, szczególnie rodziców, chrzestnych, rodzeństwo i świadków, należy zachęcić do spowiedzi i przyjęcia Komunii świętej podczas uroczystości weselnej.

 

 

NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE

Narzeczeni przygotowując się do ślubu zobowiązani są do uczestniczenia w katechezie przedmałżeńskiej organizowanej przy parafiach w Raciborzu lub tzw. „Weekend” w Raciborzu Miedoni. Tel. 32 415 13 86.

 

W DZIEŃ ŚLUBU

W wyznaczonym dniu narzeczeni wraz ze świadkami zgłaszają się na 15 minut przed ślubem w zakrystii, aby złożyć podpisy i dopełnić pozostałych formalności. Przynoszą:

  • ślubne obrączki
  • zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach (jeżeli były wygłaszane w innej parafii).
  • kartki z potwierdzeniem spowiedzi i nauk przedślubnych (także trzech spotkań w Poradni Życia Rodzinnego)
  • świadkowie ślubu (pełnoletni) mają legitymować się dowodem osobistym lub innym dowodem tożsamości.

 

WSKAZANIA ORGANIZACYJNE

Za oprawę muzyczną odpowiedzialna jest organistka parafialna Pani mgr Weronika Żymełka, (Lasaki), tel. 32 410 63 48.

Świątyni nie wolno ozdabiać samowolnie (tym bardziej sztucznymi kwiatami i innymi ozdobami). Wszelkie sprawy związane z wystrojem należy ustalać z p. Agnieszką Sługa (Sławików) lub p. Ritą Kaletka (Sławików).

Wykonywaniem zdjęć i filmów według obowiązujących przepisów kościelnych może zająć się, po uzgodnieniu z kapłanem sprawującym liturgię, tylko osoba odpowiednio przygotowana, uprawniona, odpowiednio ubrana i umiejąca godnie zachować się w świątyni; nie może bowiem zakłócać przebiegu religijnego obrzędu, który jest najważniejszy.

Przyjęcie organizowane w domu czy lokalu winno przynosić biesiadnikom radość i wesele, jednak dalekie być od pijaństwa.