Wspieramy misję ks. Roberta

Autor: admin2 - 2015-08-13 21:11:39
Plan przyszlego kosciola.jpg W niedzielę 16 sierpnia gościliśmy w naszej parafii ks. Roberta Durę - misjonarza pracującego w Togo w Afryce. Wsparliśmy budowę kościoła w Affem Kabyé w Afryce, którą prowadzi ks. Robert. ZDJĘCIA

 

W niedzielę, 16 sierpnia, gościliśmy w naszej parafii ks. Roberta Durę – misjonarza pracującego na co dzień  w Afryce w Togo. Nadrzędnym celem każdego misjonarza jest głoszenie Ewangelii i prawdę o Chrystusie na krańcach świata. W działalności misyjnej ks. Roberta jest to o tyle trudne, iż pracuje w środowisku zdominowanym przez islam oraz pogaństwo. Dodatkowo misjonarze starają się pomóc tamtejszej ludności w  podwyższeniu ich standardów życia budując m.in. kościoły, szkoły, studnie etc.

 

Podczas ostatniego pobytu ks. Roberta u nas w parafii wspieraliśmy budowę kompleksu szkolnego dla afrykańskich dzieci. Oto kilka wiadomości nt. kompleksu szkolnego im. Jana Pawła II:

11 kwietnia 2014r., 16 dni przed kanonizacją Papieża Jana Pawła II, został uroczyście pobłogosławiony nowy kompleks szkolny w Tchambie. Dwa piętrowe budynki zawierające 8 klas dla gimnazjum i 6 klas dla liceum, pokój nauczycielski i gabinet dyrektora uroczyście zostały oddane do użytku. Koszt całej inwestycji wyniósł 113 572 962 F CFA = 173 141 EURO = 727 192 PLN.

Wsparcia finansowego udzielili:

* Dobroczyńcy i przyjaciele z kraju i z zagranicy: 73 263 EURO = 307 705 PLN

* Fundusz Pomocy Misjonarzom Diecezji Opolskiej: 10 000 EURO = 42 000 PLN

* Organizacja Pozarządowa na rzecz rozwoju z Hiszpanii „Manos Unidas”: 78 582 EURO = 330 045 PLN

* Prokura Księży Werbistów z Pieniężna: 4 000 EURO = 16 800 PLN

* Ad Gentes: 3 500 EURO = 14 700 PLN

* Dyrekcja Szkół Katolickich z Sokodé: 3 385 EURO = 16 002 PLN

* Cimtogo Heidelberg Cement, dzięki interwencji cementowni Górażdże, zniżka 20% na zakup 120 ton cementu o wartości 3 385 EURO = 14 217 PLN

 

W tym roku wsparliśmy budowę kościoła pw. Jana Chrzciciela w miejscowości Affem Kabyé. Więcej nt. budowy kościoła:

Już od kilku lat wspólnota z Affem Kabyé przygotowuje się do budowy swojego Domu Bożego. W grudniu 2013r. Nuncjusz Apostolski Togo bp Brian Udaigwe poświęcił kamień węgielny pod budowę nowego kościoła. W lipcu 2014r. rozpoczęto kopać fundamenty kościoła.

Wszyscy mieszkańcy afrykańskiej wioski uczestniczą w pracach przy budowie kościoła. Codziennie przynoszą wodę w miskach na głowie, rozdrabniają kamienie, by uzyskać żwir, pomagają murarzom oraz przygotowują jedzenie dla całej ekipy. Budujący się kościół ma wymiary: 35m x 22m. Obecnie mury są już wzniesione, zrobiono już konstrukcję metalową dachu i pokryto całą jej powierzchnię, czyli łącznie ponad 1 200 m2, czerwoną blachą. Pozostało teraz czasochłonne i kosztowne wykończenie kościoła. Trzeba będzie wylać posadzki, otynkować mury, zamontować okna, doprowadzić prąd, wybudować zakrystię oraz wieżę przy kościele i na końcu wszystko pomalować...

Togijscy wierni są już zmęczeni fizycznie i materialnie trwającą budową, ale nieustannie proszą Boga i życzliwych ludzi o pomoc i wsparcie, by Jan Chrzciciel zamieszkał na dobre w nowej świątyni.

Więcej o pracy misyjnej ks. Roberta na stronie internetowej www.misja-togo.com

 

Zdjęcia 1-4 to zdjęcia z nowego kompleksu szkolnego im. Jana Pawła II, od zdjęcia 5 to zdjęcia z budowy kościoła.

Zdjęcia: Strona internetowa www.misja-togo.com

Wspieramy misje 2015r.