Koronawirus - komunikat Episkopatu - aktualizacja 13.03.2020 r.!

Autor: admin2 - 2020-03-10 20:53:20
unnamed.jpg Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami z Komunikatu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12.03.2020 r.

 

W związku z panującą epidemią koronowirusa docierają do nas nowe komunikaty Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. 12 marca Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski wystosowała nowy komunikat do wiernych z prośbą o zachowanie zwiększonej ostrożności.

 

Oto najważniejsze informacje:

 • Biskupi diecezjalni udzielają dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
  a) osobom w podeszłym wieku,
  b) osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
  c) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  d) osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
  Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. Transmisje Mszy Świętych, które są w niedziele w środkach społecznego przekazu np. o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.00 w Polskim Radiu – Program Pierwszy, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam, o 13.00 w TV Polonia oraz lokalne transmisje
 • W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
  a) przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę lub Komunii duchowej, do czego teraz zachęcamy (Komunia duchowa jest to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem, jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, lecz poza przestrzenią sakramentalną. Składa się ona z trzech elementów: wzbudzenia wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, miłości skierowanej ku Niemu oraz pragnienia, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie).
  b) znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
  c) rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.
 • Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowywanie podstawowych zasad higieny.
 • Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach.
 • Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii.

 

Modlitwa

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby

koronawirus z Wuhan nie siał więcej zniszczeń

i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię. 

Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym

i pokój miejscom, do których wirus już dotarł.

Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,

pociesz ich rodziny. 

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający

wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się

opanować sytuację.

 

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się

bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego

zagrożenia, ale ufamy Tobie, udziel nam pokoju i zdrowia.

 

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,

prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa.

Amen.