Śp. Róża Haitzer

Autor: admin2 - 2020-12-22 21:24:57
haitzer_min.jpg Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 20.12. 2020r. śp.RÓŻY HAITZER, a 2 tygodnie wcześniej, w dniu 6. 12. 2020r. – śp. GINTERA HAITZER, którzy przez wiele lat byli mieszkańcami Sławikowa.

 

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

w dniu 20.12. 2020r. śp. RÓŻY HAITZER

a 2 tygodnie wcześniej, w dniu 6. 12. 2020r.– śp. GINTERA HAITZER

którzy przez wiele lat byli mieszkańcami Sławikowa.

 

Pani Róża była emerytowaną nauczycielką matematyki, która całe swoje zawodowe życie związała ze szkołami w Sławikowie i Grzegorzowicach. Zaraz po ukończeniu Studium Nauczycielskiego na wydziale matematyczno – fizycznym w Opolu, w 1965 roku rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej w Sławikowie, a po utworzeniu w Sławikowie szkoły czteroklasowej w 1973r. została przeniesiona  do Szkoły Podstawowej w Grzegorzowicach,  gdzie pracowała do przejścia na emeryturę w 1999 r.

Pasją obojga była muzyka. Razem założyli w szkole w Grzegorzowicach chór szkolny. Młodzież pod kierunkiem państwa Haitzer śpiewała piosenki polskie i niemieckie, a ze swoim repertuarem chór wyjeżdżał również do Niemiec.

Pod koniec lat 90- tych  Państwo Haitzer wyprowadzili się i zamieszkali w wybudowanym przez siebie domu w Kobyli.

Msza św. żałobna w intencji Państwa Haitzer zostanie odprawiona w naszym kościele parafialnym 12 stycznia o godz. 8:00.

 

Pokój Ich duszom!