Gloria in excelsis Deo!

Autor: admin2 - 2022-12-24 23:57:18
IMG_1479 (Kopiowanie).JPG „Zwiastuję wam radość wielką: dziś narodził się wam Zbawiciel”. Te słowa anioła, skierowane kiedyś do pasterzy, dziś docierają także do nas, nabierając nowego znaczenia, dla nas trwających w wielkim Jubileuszu 800-lat naszej parafii.

 

Narodzenie Pańskie to coś o wiele większego niż tylko doroczne wspomnienie dawno minionego wydarzenia, jakim były narodziny Jezusa w Betlejem. Dziecko, które się narodziło, jest źródłem nadziei dla rozproszonej i podzielonej ludzkości. Jezus Chrystus przychodzi jako światłość prawdziwa, oświecająca każdego człowieka (J 1,9). Obyśmy w tym czasie liturgicznym pozwolili się na nowo ogarnąć temu światłu, tak by wyraźniej zobaczyć siebie samych i własne życie, ale przede wszystkim zobaczyć prawdę o Bogu, który w Chrystusie chce nas do siebie przygarnąć jako swoje dzieci.

 

Zdjęcia:Oliwia Filipczyk (Sławików)