Komunikat dla mieszkańców Gminy Rudnik chcących indywidualnie przyjąć uchodźców z Ukrainy

Autor: admin2 - 2022-03-02 20:43:48
wykrzyknik.jpg Zapoznaj się z Komunikatem dla mieszkańców Gminy Rudnik chcących indywidualnie przyjąć uchodźców z Ukrainy

Komunikat dla mieszkańców Gminy Rudnik chcących indywidualnie przyjąć

uchodźców z Ukrainy

 

 

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego w Katowicach istnieje obowiązek rejestracji przez osoby chcące przyjąć uchodźców do swoich domów miejsc noclegowych pod adresem mailowym  ukraina@powiatraciborski.plw celu ewidencjonowania przybyłych i zakwaterowanych uchodźców. Obowiązek ten jest niezbędny i służy on celem uzyskania statutu uchodźcy i przyznania azylu. Procedura ta jest potrzebna ku temu, aby osoby przybyłe z terenów Ukrainy i mające statut uchodźcy mogły korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej, socjalnej, prawnej i pozwala usystematyzować w sposób czytelny i skuteczny przebieg udzielania pomocy.

 

Ważne!

Osoby, które już przyjęły osoby z Ukrainny, lub maja zamiar w najbliższych dniach to zrobić, proszone są o zgłoszenie i podanie adresów pobytu do urzędu gminy w Rudniku.

 

Osoby indywidualnie udzielające pomocy uchodźcą biorą na siebie pełną odpowiedzialność za te osoby tzn. zapewnienie schronienia, wyżywienia oraz środków higieny osobistej. Jeżeli ktoś zadeklaruje się na przyjęcie uchodźców robi to nieodpłatnie.  Na chwilę obecna nie mamy informacji, by powstałe koszty utrzymania uchodźców były obecnie rekompensowane.

Za składane dary, ofiarność, wparcie i niesioną pomoc na rzecz uchodźców z objętej wojny Ukrainą wszystkim osobom bardzo dziękujemy.

 

/-/Piotr Rybka

Wójt Gminy Rudnik

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rudniku

 

 

Komunikat dla mieszkańców Gminy Rudnik
chcących indywidualnie przyjąć uchodźców z Ukrainy

 

 

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego w Katowicach istnieje obowiązek rejestracji przez osoby chcące przyjąć uchodźców do swoich domów miejsc noclegowych pod adresem mailowym  ukraina@powiatraciborski.plw celu ewidencjonowania przybyłych i zakwaterowanych uchodźców. Obowiązek ten jest niezbędny i służy on celem uzyskania statutu uchodźcy i przyznania azylu. Procedura ta jest potrzebna ku temu, aby osoby przybyłe z terenów Ukrainy i mające statut uchodźcy mogły korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej, socjalnej i prawnej. Takowa procedura jest niezbędna by usystematyzować w sposób czytelny i skuteczny przebieg udzielania pomocy.

 

Ważne!

Osoby, które już przyjęły osoby z Ukrainny, lub maja zamiar w najbliższych dniach to zrobić, proszone są o zgłoszenie i podanie adresów pobytu do urzędu gminy w Rudniku.

 

Osoby indywidualnie udzielające pomocy uchodźcą biorą na siebie pełną odpowiedzialność za te osoby tzn. zapewnienie schronienia, wyżywienia oraz środków higieny osobistej. Jeżeli ktoś zadeklaruje się na przyjęcie uchodźców robi to nieodpłatnie.  Na chwilę obecna nie mamy informacji, by powstałe koszty utrzymania uchodźców były obecnie rekompensowane.

 

Za składane dary, ofiarność, wparcie i niesioną pomoc na rzecz uchodźców z objętej wojny Ukrainą wszystkim osobom bardzo dziękujemy.

 

 

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA PRZYJĘCIA UCHODZCÓW PRZEZ OSOBY INDYWIDUALNE

 

OSOBY PRYWATNE CHĘTNE PRZYJĄĆ UCHODŹCÓW Z UKRAINY MAJA OBOWIĄZEK:

 • zgłoszenia pod adresem mailowym ukraina@powiatraciborski.plnastępujących informacji:
  • dokładną lokalizację,
  • liczbę miejsc w danym obiekcie wraz z liczbą osób, które mogą zostać przyjęte w tym miejscu,
  • termin, od którego wskazana liczba miejsc będzie dostępna,
  • czas, na jaki możliwe jest wykorzystanie danego obiektu na wskazane cele
  • informację o możliwości wyżywienia w danym obiekcie z uwzględnieniem ciepłych posiłków,
  • posiadanych zwierząt domowych (ze względu na choroby alergiczne)
  • osobę koordynującą z ramienia danego podmiotu i jej dane kontaktowe (nr telefonu, e-mail).
 • Zgłoszenie uchodźców do USC Urzędu Gminy w Rudniku pod nr tel. 32 410 64 28 wew. 112 lub 113.

 

 

OSOBY PRYWATNE KTÓRE JUŻ RZYJĘŁY UCHODŹCÓW Z UKRAINY:

 • prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Rudniku celem ich zgłoszenia do USC Urzędu Gminy w Rudniku pod nr tel. 32 410 64 28 wew. 112 lub 113.

 

Na uruchomiony przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu adres mailowyukraina@powiatraciborski.pl  lub nr tel. 32 412 06 02 można zgłaszać również innego rodzaju pomoc mieszkańcom Ukrainy w zakresie m.in.:

wolontariatu,

 • pomocy medycznej,
 • pomocy prawnej,
 • tłumaczeń,
 • transportu,
 • posiłków itp.

Prosimy, by w tytule maila nazwać rodzaj oferowanej pomocy a w treści wskazać jej zakres oraz dane kontaktowe - najlepiej nr telefonu.

 

 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rudniku

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu