Ochrzczeni

  1. Grzegorz Jan Krybus 3 lutego
  2. Wiktoria Magdalena Bulla 3 lutego
  3. Damian Ksawery Bulla 3 lutego
  4. Tomasz Jerzy Serzysko 4 maja
  5. Martyna Ewelina Dyjak 6 lipca
  6. Julia Anna Subczyńska 7 lipca
  7. Dominika Małgorzata Kostrzewa 16 listopada
  8. Szymon Grzegorz Kroczek 14 grudnia