Ochrzczeni

  1. Adrian Popaj 2 stycznia
  2. Hanna Helena Bochenek 23 stycznia
  3. Wojciech Łukasz Kicka 30 stycznia
  4. Bartosz Grzegorz Miłek 14 marca
  5. Oliwia Magdalena Wieczorek 21 marca