Ochrzczeni

  1. Michał Dawid Wieczorek 7 marca
  2. Kamil Krzysztof Smajda 21 marca
  3. Martyna Ewa Sługa 28 marca
  4. Jakub Paweł Obst 5 kwietnia
  5. Selena Samanta Subczyńska 5 kwietnia
  6. Julia Katarzyna Ceda 25 kwietnia
  7. Tobiasz Bartosz Otlik 30 maja
  8. Wiktoria Sabina Przybyła 6 czerwca
  9. Selina Magdalena Bursy 28 lipca
  10. Julian Dominik Piechulla 24 października