Ochrzczeni

  1. Franciszek Józef Baron 28 kwietnia
  2. Szymon Piotr Morawin 22 czerwca
  3. Fabian Franciszek Heidrich 21 lipca
  4. Dominika Marta Blana 28 lipca
  5. Bartosz Franciszek Krybus 18 sierpnia
  6. Kaja Paulina Rzodeczko 23 września
  7. Bernard Jerzy Spleśniały 18 listopada
  8. Izabela Łucja Blacha 9 grudnia
  9. Oskar Karol Sosna 9 grudnia