Ochrzczeni

  1. Oliwer Michał Maintok 30 stycznia
  2. Maksymilian Kacper Ploch 13 lutego
  3. Martyna Faustyna Szubert 2 kwietnia
  4. Maksymilian Waldemar Spleśniały 28 maja
  5. Paulina Antonina Szefler 1 października
  6. Franciszek Tadeusz Pilich 29 października
  7. Hanna Dorota Friedek 29 października
  8. Charlotte Kostrzewa 5 listopada